Selamat datang ke alibabafashionlivemall.com. Laman web dan nama domain ini dimiliki dan dikendalikan oleh Syarikat adalah SV Inter Trading (No. Syarikat: 202003205665 (SA0550801 V)).

Akses ke dan penggunaan laman web ini dan produk dan perkhidmatan yang tersedia melalui laman web ini (secara kolektif, “Perkhidmatan”) tunduk pada syarat, syarat, dan pemberitahuan berikut (“Syarat Penggunaan”). Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda menyetujui semua Syarat Penggunaan, yang, bersama dengan Dasar Privasi, dapat diperbarui oleh kami dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan. Anda harus memeriksa halaman ini secara berkala untuk memperhatikan perubahan yang mungkin telah kami buat pada Syarat Penggunaan.

 1. Harta Intelek
  Semua bahan di laman web ini, termasuk teks, maklumat, grafik, logo, reka bentuk, susun atur, muat turun, harga, produk, dan perkhidmatan (Kandungan) dimiliki oleh SV Inter Trading. Semua hak SV Inter Trading terpelihara.
 2. Menghubungkan dan Kandungan Pihak Ketiga
  2.1 Anda tidak boleh membuat pautan ke, membingkai atau mencerminkan mana-mana bahagian laman web tanpa kebenaran bertulis SV Inter Trading.
  2.1 Laman web mungkin mengandungi pautan ke atau menampilkan kandungan pihak ketiga (Kandungan Pihak Ketiga), termasuk pautan ke laman web yang dikendalikan oleh organisasi dan individu lain (Laman Web Pihak Ketiga). Sekiranya anda menggunakan atau bergantung pada Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri.
 3. Syarat Jualan
  3.1 Dengan membuat pesanan yang anda tawarkan untuk membeli produk dan tertakluk pada terma dan syarat berikut. Semua pesanan bergantung pada ketersediaan dan pengesahan harga pesanan. Waktu penghantaran mungkin berbeza-beza mengikut ketersediaan dan sebarang jaminan atau pernyataan yang dibuat mengenai masa penghantaran tertakluk kepada sebarang kelewatan yang disebabkan oleh kelewatan pos atau force majeure yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Sila rujuk laman Penghantaran atau Bayaran balik dan Kembalikan kami untuk maklumat lebih lanjut.
 4. Pricing and Availability
  4.1 Walaupun kami berusaha dan memastikan bahawa semua perincian, keterangan, dan harga yang muncul di Laman web ini tepat, kesalahan (termasuk kesalahan pemprosesan) dapat terjadi. Sekiranya kami menemui kesalahan dalam harga atau pembayaran barang yang anda pesan, kami akan memaklumkan perkara ini secepat mungkin dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan semula pesanan anda dengan harga yang betul atau membatalkannya. Sekiranya kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan menganggap pesanan tersebut dibatalkan. Sekiranya pesanan dibatalkan dan anda sudah membayar barang, anda akan mendapat bayaran balik sepenuhnya.
  4.2 Harga di laman web tidak termasuk kos penghantaran. Kos penghantaran akan dikenakan; caj tambahan tersebut ditunjukkan dengan jelas, di mana berkenaan, dan termasuk dalam ‘Total Cost’.
  4.3 Perkhidmatan mungkin mengandungi kesalahan tipografi atau kesalahan atau ketidaktepatan lain dan mungkin tidak lengkap atau terkini. Oleh itu, kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kami berhak untuk menolak mengisi pesanan yang mungkin anda buat berdasarkan maklumat di Perkhidmatan yang mungkin mengandungi kesalahan atau ketidaktepatan, termasuk, tanpa batasan, kesalahan, ketidaktepatan atau maklumat yang tidak diketahui mengenai harga, penghantaran, syarat pembayaran, atau pengembalian dasar.
 5. Penerangan Produk
  Dalam menerangkan produk yang tersedia untuk dibeli secara dalam talian, kami berusaha seakurat mungkin. Sekiranya produk yang ditawarkan oleh kami sendiri tidak seperti yang dijelaskan, satu-satunya ubat anda adalah mengembalikannya dalam keadaan tidak digunakan.
 6. Pembayaran
  Setelah menerima pesanan anda, “SV Inter Trading” akan menyimpan maklumat kad pembayaran anda untuk pemeriksaan pra-kebenaran standard pada kad pembayaran anda untuk memastikan ada dana yang cukup untuk memenuhi transaksi. Barang tidak akan dihantar sehingga pemeriksaan pra-kebenaran ini selesai. Kad anda akan didebitkan setelah pesanan diterima.
 7. Pulangan dan Bayaran Balik
  Rujuk laman web pulangan dan bayaran balik.
 8. Kelakuan Anda
  8.1 Anda tidak boleh:
  (a) Menggunakan laman web yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku;
  (b)Gunakan laman web untuk merosakkan, menyalahgunakan, mengganggu, mengintai, mengancam atau menyinggung perasaan orang lain;
  (c) Mengganggu, mengganggu, atau menimbulkan beban yang tidak semestinya di laman web;
  8.2 Kami berhak untuk menyekat atau menangguhkan mana-mana pengguna laman webnya, dan untuk mengubah atau membuang apa-apa bahan yang dimuat naik, diposkan, dihantar atau disediakan di laman web oleh pengguna mana pun, tanpa pemberitahuan.
  8.3 Kami tidak akan bertanggungjawab, dan tidak bertanggung jawab terhadap, apa-apa bahan yang dimuat naik, diposkan, dihantar atau sebaliknya disediakan di laman web oleh orang lain selain SV Inter Trading.
  8.4 Anda bersetuju untuk mengganti rugi “SV Inter Trading” dan setiap pegawai, pekerja, ejen, kontraktor, pembekal dan pemberi lesen (gabungan Gabungan) dari “SV Inter Trading” berkenaan dengan sebarang liabiliti, kerugian atau kerosakan (termasuk semua kos undang-undang dan lain-lain) atas dasar ganti rugi penuh) yang diderita atau ditanggung oleh mereka yang timbul (keseluruhan atau sebahagian) disebabkan oleh pelanggaran atau kegagalan untuk mematuhi mana-mana Syarat Penggunaan ini, atau sebarang kelalaian atau kelakuan salah yang berkaitan dengan perkara ini Syarat Penggunaan, di pihak anda atau mana-mana Ahli Gabungan anda.
 9. Penafian
  Dengan mengakses laman web kami, anda menganggap semua risiko yang berkaitan dengan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko komputer, perisian atau data anda mungkin rosak oleh virus yang ditularkan oleh laman web ini atau oleh Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, semua jaminan, syarat dan tuntutan (sama ada tersurat atau tersirat) yang timbul dari atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan laman web ini dengan ini dikecualikan. Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju untuk mengganti rugi “SV Inter Trading” atas segala kerugian, kerosakan, biaya atau perbelanjaan yang dialami oleh setiap orang atau entiti yang timbul dari atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan akses anda ke laman web ini.
 10. Risiko Kerugian
  Semua item yang dibeli dari “SV Inter Trading” dibuat berdasarkan kontrak penghantaran. Ini bermaksud bahawa risiko kehilangan dan hak milik untuk barang-barang tersebut akan diberikan kepada anda semasa penghantaran kami ke syarikat penerbangan.
 11. Akaun Anda
  Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan “SV Inter Trading”, anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan akaun dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda.
 12. Pemadaman
  “SV Inter Trading” berhak untuk menghentikan, mengganggu atau menarik balik akses anda ke laman web dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan, untuk peningkatan dan penyelenggaraan laman web ini.
 13.  Dasar Privasi
  Dasar privasi kami, yang menetapkan bagaimana kami akan menggunakan maklumat anda, boleh didapati di laman DASAR PRIVASI kami. Syarat Penggunaan tunduk pada Kebijakan Privasi “SV Inter Trading”. Dengan menggunakan laman web, anda bersetuju dengan Dasar Privasi.
 14. Bidang kuasa
  Terma dan syarat ini diatur oleh undang-undang Malaysia.
 15. Hubungi
  Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami.

Putaran Percuma pada Setiap Pesanan yang Selesai

Putar Sekarang